Tato pravidla jsou dodatkem k Všeobecným obchodním podmínkám. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl(a) nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §11.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Navádění, manipulování, podporování, pomáhání nebo spolčování se s ostatními hráči za účelem porušení pravidel hry Travian je nepřípustné. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

Vymezení pojmů:

§1. Účet & postava

§1.1 Každý hráč smí mít jen jeden účet. Jméno účtu může být změněno jen na účtu v možnostech úprav a může být změněno jen na jméno jedné z tvých postav. Není možné přejmenovat postavu. Travian Team si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jméno postavy v případě, že není v souladu s pravidly hry.

§1.2 Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Majitel účtu nese plnou zodpovědnost za veškeré akce vykonané jeho účtem či postavou. E-mailová adresa použitá při registraci účtu musí byt pod osobní a výlučnou kontrolou té osoby, která účet registrovala. Majitel e-mailové adresy použité při registraci účtu je považován za majitele účtu bez ohledu na jakékoli dohody mezi hráči. Změna e-mailové adresy účtu je možná v nastavení účtu //lobby.kingdoms.com/. V případě pochybností o vlastníkovi účtu má multihunter právo zeptat se na registrační e-mailovou adresu k účtu. Změna e-mailové adresy účtu na e-mailovou adresu jiného hráče je považována za převod vlastnických práv k účtu na tuto osobu. Převod zlatých na jiný (lobby) účet není možný.

§1.3 Předání hesla jinému hráči je zakázáno. Hráč, který chce sdílet svou postavu s jiným hráčem, má možnost nastavení dualu.

§1.4 Postavy, které jsou propojeny zastupováním, nesmí mít stejné heslo. Účty či postavy, které jsou hrány ze stejného počítače, také nesmí mít stejné heslo. Není možné vymáhat náhradu škody způsobenou osobou, které bylo poskytnuté přístupové heslo k účtu. Nikdo z Travian Games teamu se nikdy nebude ptát na heslo k účtu.

§1.5 Neaktivní postavy můžou být smazány nejdříve po 7 dnech od posledního přihlášení.

§1.6 Používání dočasných e-mailových adres nebo více e-mailových adres jednou osobou není povoleno a může vést k okamžitému smazání.

§2. Zastupování a používání stejného PC

§2.1 Každý hráč má právo určit si jednoho či více zástupců, kteří můžou odehrávat jeho postavu v době jeho nepřítomnosti. Zástupci musí odehrávat postavu ve prospěch jejího majitele. Zneužití této funkce může být potrestáno. Zástupce postavy se na ni může přihlásit pomocí přihlašovacích údajů ke svému účtu.
Společnost Travian Games není zodpovědná za škody způsobené zástupcem a tyto škody po ní nelze vymáhat. Majitel účtu je plně zodpovědný za jakékoli činnosti provedené zástupcem. V případě, že zástupce poruší Všeobecné obchodní podmínky Travian Games, může být potrestán jak vlastník účtu/postavy, tak i zástupce.

§2.2 Hráči hrající ze stejného počítače, kteří chtějí odehrávat postavu toho druhého, musí použít funkci zástupce.

§3. Použití externích aplikací

Travian Kingdoms se smí hrát pouze v oficiální Travian Kingdoms aplikaci nebo v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven. Podporované jsou aktuální verze prohlížečů Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 10 a novější, s výjimkou alfa a beta verzí. Travian Kingdoms není možné hrát s využitím mobilních aplikací třetích stran.

Používání robotů, skriptů či aplikací, které automatizují hru, je zakázáno.

Používání proxy serverů a podobných nástrojů k přístupu do hry není zakázáno, ale není ani podporováno. Pokud bude hráči používajícímu IP adresu proxy či podobného nástroje odmítnut přístup do hry, Travian Games nebude tento problém napravovat.

§4. Chyby v programu

Chyby ve hře nesmí být využity k prospěchu vlastní postavy nebo k poškození ostatních účtů. Zneužití chyby může být potrestáno. Hráči, kteří najdou chybu ve hře, jsou povinni ji okamžitě nahlásit na support.

§5. Peníze a peněžní transakce ve hře

Nákup a prodej účtů, jednotek, vesnic, surovin, služeb apod. za reálné peníze v Travian Kingdoms je zakázaný. Prodej nebo převod účtů na Travian Kingdoms (i jako dárek) prostřednictvím aukčních serverů nebo jiných peněžních transakcí je zakázaný. Jakékoli pokusy o manipulaci či zneužití aukčního systému v Travian Kingdoms za účelem převedení herní měny z jedné postavy na druhou jsou zakázané. Převod zlatých na jiný (lobby) účet není možný.

§6. Netiketa

Oficiálně podporovanými jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Hráči jsou povinni chovat se slušně.

Nevhodné profily, názvy vesnic a jména hrdinů můžou být bez varování změněny Multihunterem. Království s nevhodným názvem a/nebo profilem, který není v oficiálním jazyce domény, či veřejným fórem můžou být bez varování smazána.

§7. Tresty

V případě porušení pravidel hry nebo Všeobecných obchodních podmínek může být postava zablokována či vyloučena ze hry a odblokována může být s trestem odpovídajícím porušení pravidel. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy a/nebo Plus účet běžící v době blokace účtu.

Hráči používající zlaté a/nebo Plus účet nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel. Vědomé obcházení kontrolních a herních mechanismů hry Travian Kingdoms za účelem získání prospěchu nebo poškození jiného hráče je zakázané.

Řešit herní prohřešky je možné pouze s Multihunterem prostřednictvím Travian Kingdoms Help Center. V případě nespokojenosti s rozhodnutím Multihuntera může hráč kontaktovat zástupce zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu. Je zakázáno řešit prohřešky a tresty veřejně (na chatu, fóru apod.). Travian Kingdoms Team smí poskytnout informace o důvodech blokace postavy a trestu pouze majiteli účtu. To znamená, že Travian Kingdoms Team může odpovídat pouze na požadavky zaslané prostřednictvím Travian Kingdoms Help Center přímo z účtu/postavy, nebo z registrační e-mailové adresy účtu.

Multiúčty na speed serveru a multiúčty s populací menší než 100 můžou být smazány okamžitě a bez varování.

§8. Změny pravidel a závěrečná ustanovení

TRAVIAN si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry. Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Zástupci zákaznické podpory se zavazují nahradit neplatnou část pravidel v co nejkratší době.